Detta händer i veckan

Måndag 2/7

12:00-13:00
Kan vi använda datorspelens drivkraft för att nå unga som varken arbetar eller studerar?
Arrangör: Högskolan i Skövde
Var: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen
Trots en stark konjunktur finns det unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har ett starkt spelintresse. Kan vi använda datorspelens drivkraft för att motivera dessa ungdomar att återuppta sina studier eller föra dem närmare arbetsmarknaden?
Med: bland andra Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde och Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

Tisdag 3/7

12:00-13:00
Kan man spela spel utan att bli hatad? Kan man spela spel utan att hata?
Arrangör: mySaftey Försäkringar
Var: Wallers terrass, Wallersplats 2
Såväl ungdomar som vuxna spelar allt mer spel online. Samtidigt blir hatet allt vanligare och råare i spelen. Hur ser vi till att våra barn och ungdomar inte växer upp i en skuggvärld fylld av hat och hot? Hur ser vi till att ändra beteendet på nätet och få en bättre ton i all typ av onlinespel?
Med: bland andra Tomas Lyckedal, Vice vd, Dreamhack

Onsdag 4/7

09:00-10:00
Blir natur- och kulturarvet mer levande om det är digitalt?
Arrangör: Högskolan i Skövde
Var: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen
Vi har åtagit oss att skydda och trygga vårt natur- och kulturarv och digitalisering förs ofta fram som en lösning. Men hur undviker vi att digitalisering inte bara blir ytterligare en form av magasinering eller dokumentation. Är berättande via dataspelsteknologi en möjlig lösning?
Med: bland andra Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde och Johanna Nylander från Dataspelsbranschen

11:15-12:00
Vad kan politiken göra för att e-sporten ska växa?
Arrangör: Centerpartiet
Var: S:t Hansplan
Hur det är att vara e-sportproffs och vad politiken kan göra för att sporten ska växa?
Med: Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet och Jon ”Orange” Westberg

13:00-14:00
Spelvärlden – en gamechanger i talang- och kompetensjakten
Arrangör: Futurion mfl
Var: Volters gränd 8
I jakten på framtidens kompetens och talanger måste vi leta på fler platser, skapa oväntade möten och hitta nya arenor. Här är den snabbt växande spelvärlden en outnyttjad resurs. En guldgruva för den som vill hitta digitalt uppkopplad, nätverkande, flerspråkig och problemlösande kompetens.

16:30-18:30
Är spel kultur? Att ta till sig nya och gamla uttryck
Arrangör: Sverok
Var: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10
Vad innebär spelkultur? Är spel en kultur i sig självt eller använder sig spelskapare och spelare bara av andra kulturuttryck? Hur ser samhället på spelkulturen och hur påverkas detta av att det huvudsakligen är en del av ungdomskulturen?
Med: bland andra Anna Erlandsson, förbundsordförande Sverok

Torsdag 5/7

10:00-11:00
E-sporten behöver organsering!
Arrangör: Svenska E-sportförbundet & Female Legends
Var: Södra Kyrkogatan 8
Sport har organiserats i föreningar i över 100 år. Svenska e-sportförbundet jobbar för att komma in i Riksidrottsförbundet och klassas som vilken annan sport som helst.
Med: Bland andra Max Horttanainen och Rickard Nordin

11:00-12:00
Jämställdhetsprojekt 2018 – behövs det?
Arrangör: Svenska E-sportförbundet & Female Legends
Var: Södra Kyrkogatan 8
Female Legends har fått 5.3 miljoner från Arsvsfonden för projektet Framtidens E-sport, där man ska jobba med en tryggare e-sport. Behövs sådana projekt fortfarande?
Med: Bland andra Liza Lind och Anna Erlandsson