Torsdag i #SpelAlmedalen

Torsdagen den 7/7 är sista chansen att gå på spelrelaterade aktiviteter i Almedalen!

kl.08:00-09:00
Gamification – ett verktyg för att lösa utmaningar inom hälsa, omsorg och utbildning?
Arrangör: Uppsala universitet
Var? Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Vad? ”Gamification, eller spelifiering, innebär att spelmekanismer används för att mobilisera engagemang och motivation genom att använda kända mönster från spelvärlden. Syftet kan vara att belysa och utforska komplexa frågor, men även att motivera beteendeförändringar och stimulera och lärande.”
Med? Forskare och representanter från industrin och vården.

Läs hela veckans program här.