Tisdag i #Spelalmedalen

Tisdag den 5/7 är den största dagen i Spelalmedalen! Här är alla dagens punkter:

kl.09:15-10:15
Söker du framgång? Leta bland dina dolda tillgångar
Arrangör: PRV
Var? O’Learys, Strandgatan 13
Vad? ”Miljonen du strävar efter kanske du redan har. Visste du att cirka 80 procent av ett företags värde finns i immateriella tillgångar som varumärken, kundlistor och domännamn?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.11:00-12:00
Den egna erfarenhetens engagemang – tar vi tillvara på ideella verksamheters samhällsnytta?
Arrangör: Organisationer i den idéburna sektorn
Var? Ideella trädgården, Birgers gränd 7
Vad? ”Den idéburna sektorn skapar unika värden som ingen annan samhällsaktör förmår. Civilsamhällesutredningen pekar på vikten av en stark idéburen sektor för att skapa ett inkluderande hållbart samhälle. Vad behövs för att synliggöra och värdera ideellt engagemang och ta tillvara dess samhällsnytta?”
Med? Bland andra Alexander Hallberg från Sverok

kl.12:45-13:30
Koden till programmering i skolan – spel som lärplattform
Arrangör: Atea Sverige AB
Var? Karamellboden, Södra kyrkogatan 7
Vad? ”Att tidigt få elever att förstå tanken bakom programmering är numera en del av skolans uppdrag. Men hur lyckas man? Genom att använda spel i undervisningen kan man arbeta med programmering på ett lustfullt sätt och samtidigt arbeta med datalogiskt tänkande redan i grundskolans tidigaste år.”

kl.13:00-14:00
Gamification – en ny tillväxtgren inom upplevelseindustrin
Arrangör: Region Dalarna
Var? Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Vad? ”Spelindustrin + upplevelseindustrin = framgångsrecept? Vad händer om man sätter de två starkast växande industrigrenarna i Sverige i kontakt med varandra? Vad kan svensk samhällsekonomi lära av utvecklingen av gamificationindustrin? Hur kan fler nya branscher växa fram och bli framgångsrika?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.14:00-14:55
Spel, HR och utbildning – hur utnyttja kraften i gamification för att skapa pedagogiska verktyg?
Arrangör: Dagens Nyheter & FEO Media
Var? Strandvägen 4
Vad? ”Gränsen mellan utbildning och underhållning kan suddas ut med hjälp av spel. Seminariet fokuserar på ”gamification/spelifiering” och hur till exempel företag och skolor kan använda kraften och pedagogiken i spel för att utveckla nya redskap för eleverna att ta till sig kunskap.”
Med? Bland andra Robert Willstedt från FEO Media

kl.14:30-15:30
Näringslivet och barns rättigheter – ansvarsfull marknadsföring
Arrangör: ICC Sweden & Rädda Barnen
Var? Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins gata 3B
Vad? ”Marknadsföring ska respektera och främja barnets rättigheter. Näringslivet måste därför vidta särskild aktsamhet i marknadsföring som riktas till barn, visar barn och visas i media som riktar sig till barn. Ansvaret går bortom lagstiftningen och utmanas av ökad kommunikation i digitala medier.”
Med? Bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen

kl.14:45-15:30
Slåss som en man – om maskulinitet och våld i idrott, lek och spel
Arrangör: Jämställ.nu
Var? Stora matsalen, Teaterskeppet
Vad? ”En man står pall för en smäll. Kraft och fysisk styrka är viktiga inslag i maskulinitet. Genom idrott, lek och spel fostras pojkar in i våldet som en möjlighet. Vad gör vi med supportervåldet? Och finns det några alternativ till våldsamma dataspel?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.16:00-19:00
Kommunikation för Generation Z
Arrangör: Garbergs
Var? Mellangatan 8
Vad? ”Nästa generation konsumenter och opinionsbildare växer upp just nu. Unga människor med annorlunda medievanor och helt nya konsumtionsmönster. Med framförallt höga krav på kommunikationen från både ideella och kommersiella aktörer”

Läs hela veckans program här.