Spelalmedalen 2016

2016 handlade 13 officiella programpunkter om spel. Du hittar schemat i kalenderformat här.

Söndag, MåndagTisdag, Onsdag, Torsdag

Söndag 3/7-2016

kl.16:00-17:30
Är det barns ansvar att värja sig på den digitala arenan?
Arrangör: Almedalens goda samtal
Var? Skolgården, S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32
Vad? ”Har det blivit barns ansvar att värja sig mot ultravåld och porr i en självreglerande dataspelsbransch med fria åldersgränser. Vad hände med grundlagsparagrafen om otillbörlig våldsspridning gällande barn och vart tog vi vuxna vägen?”
Med? Bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen

Upp

Måndag 4/7-2016

kl.19:30-
Grillmingel i Spelalmedalen
Var? Three Gates, S:t Hansgatan 35
Endast personlig inbjudan

Upp

Tisdag 5/7-2016

kl.09:15-10:15
Söker du framgång? Leta bland dina dolda tillgångar
Arrangör: PRV
Var? O’Learys, Strandgatan 13
Vad? ”Miljonen du strävar efter kanske du redan har. Visste du att cirka 80 procent av ett företags värde finns i immateriella tillgångar som varumärken, kundlistor och domännamn?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.11:00-12:00
Den egna erfarenhetens engagemang – tar vi tillvara på ideella verksamheters samhällsnytta?
Arrangör: Organisationer i den idéburna sektorn
Var? Ideella trädgården, Birgers gränd 7
Vad? ”Den idéburna sektorn skapar unika värden som ingen annan samhällsaktör förmår. Civilsamhällesutredningen pekar på vikten av en stark idéburen sektor för att skapa ett inkluderande hållbart samhälle. Vad behövs för att synliggöra och värdera ideellt engagemang och ta tillvara dess samhällsnytta?”
Med? Bland andra Alexander Hallberg från Sverok

kl.12:45-13:30
Koden till programmering i skolan – spel som lärplattform
Arrangör: Atea Sverige AB
Var? Karamellboden, Södra kyrkogatan 7
Vad? ”Att tidigt få elever att förstå tanken bakom programmering är numera en del av skolans uppdrag. Men hur lyckas man? Genom att använda spel i undervisningen kan man arbeta med programmering på ett lustfullt sätt och samtidigt arbeta med datalogiskt tänkande redan i grundskolans tidigaste år.”

kl.13:00-14:00
Gamification – en ny tillväxtgren inom upplevelseindustrin
Arrangör: Region Dalarna
Var? Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Vad? ”Spelindustrin + upplevelseindustrin = framgångsrecept? Vad händer om man sätter de två starkast växande industrigrenarna i Sverige i kontakt med varandra? Vad kan svensk samhällsekonomi lära av utvecklingen av gamificationindustrin? Hur kan fler nya branscher växa fram och bli framgångsrika?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.14:00-14:55
Spel, HR och utbildning – hur utnyttja kraften i gamification för att skapa pedagogiska verktyg?
Arrangör: Dagens Nyheter & FEO Media
Var? Strandvägen 4
Vad? ”Gränsen mellan utbildning och underhållning kan suddas ut med hjälp av spel. Seminariet fokuserar på ”gamification/spelifiering” och hur till exempel företag och skolor kan använda kraften och pedagogiken i spel för att utveckla nya redskap för eleverna att ta till sig kunskap.”
Med? Bland andra Robert Willstedt från FEO Media

kl.14:30-15:30
Näringslivet och barns rättigheter – ansvarsfull marknadsföring
Arrangör: ICC Sweden & Rädda Barnen
Var? Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins gata 3B
Vad? ”Marknadsföring ska respektera och främja barnets rättigheter. Näringslivet måste därför vidta särskild aktsamhet i marknadsföring som riktas till barn, visar barn och visas i media som riktar sig till barn. Ansvaret går bortom lagstiftningen och utmanas av ökad kommunikation i digitala medier.”
Med? Bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen

kl.14:45-15:30
Slåss som en man – om maskulinitet och våld i idrott, lek och spel
Arrangör: Jämställ.nu
Var? Stora matsalen, Teaterskeppet
Vad? ”En man står pall för en smäll. Kraft och fysisk styrka är viktiga inslag i maskulinitet. Genom idrott, lek och spel fostras pojkar in i våldet som en möjlighet. Vad gör vi med supportervåldet? Och finns det några alternativ till våldsamma dataspel?”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

kl.16:00-19:00
Kommunikation för Generation Z
Arrangör: Garbergs
Var? Mellangatan 8
Vad? ”Nästa generation konsumenter och opinionsbildare växer upp just nu. Unga människor med annorlunda medievanor och helt nya konsumtionsmönster. Med framförallt höga krav på kommunikationen från både ideella och kommersiella aktörer”

Upp

Onsdag 6/7-2016

kl.09:00-10:00
Vem chattar i ditt barns smartphone? Hur lär vi barn att undvika riskerna på nätet?
Arrangör: Högskolan i Skövde
Var? Västsvenska Arenan, Strandvägen, H542
Vad? ”På internet finns mycket nyttigt men där finns också människor som kontaktar barn i sexuella syften. Frågan är hur vi kan lära barn att undvika de risker som finns på nätet? Forskning visar att dataspel kan vara ett pedagogiskt verktyg, men hur används det på bästa sätt?”
Med? Bland andra forskare från Högskolan Skövde

kl.10:00-10:20
Spelifierat lärande – inkluderande skola
Arrangör: Magelungen Utveckling AB
Var? Grafikens hus, Ryska gränd 18
Vad? ”Hur kan vi jobba inkluderande i skolan? Genom att använda spel och lek kan vi exempelvis närma oss källan till allt mänskligt lärande: motivation. Spelifieringen använder spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande eller lekande för att öka deltagarens motivation.” 

kl.14:30-15:30
Kreativitet på export – om internationaliseringen av de kreativa näringarna
Arrangör: Kreativ Sektor
Var? Biostaden Borgen, Hästgatan 24
Vad? ”Samtal om möjligheter och utmaningar för svenska företag inom den kreativa sektorn att nå framgång på den internationella marknaden.  Digitalbyrån Nansen, spelföretaget Paradox, med flera delar med sig av sina erfarenheter.”
Med? Bland andra Per Strömbäck från Dataspelsbranschen

Upp

Torsdag 7/7-2016

kl.08:00-09:00
Gamification – ett verktyg för att lösa utmaningar inom hälsa, omsorg och utbildning?
Arrangör: Uppsala universitet
Var? Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Vad? ”Gamification, eller spelifiering, innebär att spelmekanismer används för att mobilisera engagemang och motivation genom att använda kända mönster från spelvärlden. Syftet kan vara att belysa och utforska komplexa frågor, men även att motivera beteendeförändringar och stimulera och lärande.”
Med? Forskare och representanter från industrin och vården.

Upp